×
 

Senioren & Veiligheid

Tips van de politie over babbeltrucs
Senioren & Veiligheid

Tips veilig met financiën•

Geef nooit uw eigen pinpas en pincode aan iemand mee, als u zelf niet meer in staat bent om te pinnen of geld te halen. Ook niet aan familie! Misbruik begint vaak

met kleine bedragen die extra gepind worden of geld dat uit uw portemonnee

wordt gestolen.

 

• Zorg dat er niet teveel geld op uw betaalrekening staat. Boek het extra geld over

naar uw spaarrekening.

 

• Vertrouw niet iedereen. Wees alert op mensen die ‘ineens bevriend‘ met u

willen worden, uw vertrouwen winnen en vervolgens uw financiën gaan doen/

misbruik maken van uw geld.

 

Kijk naar mogelijke alternatieven en regel het op tijd:

• Open een aparte rekening waar bijvoorbeeld € 50,- per week automatisch

op gestort wordt en blokkeer wel de mogelijkheid om rood te staan. De

pinpas en de pincode van deze rekening kunnen dan gebruikt worden door

familie voor het doen van uw boodschappen.

• Heeft u geen familie/vriend die uw financiën kan regelen? Dan kunt u ook

een professioneel bewindvoerder/mentor inhuren. Deze persoon regelt uw

geldzaken en moet daar verantwoording over afleggen.

 

Tips veilig pinnen

• Accepteer geen hulp bij het pinnen.

• Kijk om u heen of er niemand te dicht bij u

staat. Vraag anders om afstand/privacy.

• Pin indien mogelijk binnen uw geld.

Let ook daar op dat niemand met u mee

kan kijken.

• Ga dicht op de pinautomaat staan.

  • Scherm bij het invoeren van uw pincode

met uw hand of portemonnee de

pincode af.

• Laat u niet afleiden en stop uw pinpas en

geld eerst weg voordat u wegloopt.

• Regel een dag opname limiet bij uw bank van bijvoorbeeld € 200,-

per dag. Standaard staat deze limiet namelijk op ongeveer € 1250,-.

  • Geef NOOIT aan iemand uw pinpas en/of pincode!

• Kunt u zelf niet meer pinnen, vraag dan uw bank naar andere mogelijkheden

 

 Tips veilig thuisVeilig pinnen

• Doe nooit zomaar open. Kijk eerst door het raam of de (digitale) deurspion.

• Gebruik een deurkierstandhouder en

gebruik deze correct. Als u binnen bent,

is de haak altijd open.

• Als u niemand verwacht, doe niet open en neem niets aan als u niets besteld heeft

omwille van uw eigen veiligheid. Neem voor de buren alleen iets aan als u dit

heeft afgesproken.

• Pin nooit aan de deur, tenzij u zelf iets heeft besteld en dit afgesproken is

(pin dan op een veilige manier - laat u niet afleiden en scherm uw pincode goed af).

• Geef aan niemand uw pinpas of pincode (ook niet aan bedrijven).

  • Sluit de deur als u binnen geld gaat halen voor bijvoorbeeld een collecte.
  • U kunt vragen naar een legitimatiebewijs, maar vertrouw er niet

Volledig op! Het is namelijk moeilijk om de echtheid ervan vast te

stellen. Bel bij twijfel altijd naar het desbetreffende bedrijf.

• Heeft u toch de deur open gedaan voor een onbekende? Spreek dan af dat

deze persoon terugkomt wanneer er iemand bij u is.

• Ga niet in op een verzoek van een onbekende (kind, nette vrouw/man) met

een smoes, zoals vragen om een glaasje water, gebruik maken van de

telefoon of het toilet, een bloemetje aannemen of een nieuwe bewoner die

de kamer wil bekijken.

• Als u toch iemand binnen laat, sluit zelf de deur achter u, zodat er geen

handlangers achter uw bezoek naar binnen kunnen sluipen.

  • Blijf bij uw bezoek en verlaat de ruimte niet om iets te halen!

Laat u niet afleiden.

 

Advies over financiële veiligheid kunt u verkrijgen bij de volgende

instanties:

• Bij uw bank over o.a. instellen dag limiet en betaalservices.

• Bij uw notaris over levenstestament en volmachten.

• Bij Mentorschap Nederland over mentorschap en bewind voering,

telefoonnummer 030 - 230 71 90.

• Bij Veilig Thuis over zaken met betrekking tot (vermoedens van) financieel

misbruik. Tevens meldpunt, telefoonnummer 0800-2000 (ook anoniem).eter dan

genezen

Bij spoed / verdachte situatie 112

Geen spoed / melding doen 0900-8844

Veilig Thuis 0800-2000

Blokkeren alle bankpassen 0800-0313

www.politie.nl

16311

8 Email
Keywords : 

Related