×
 

Buslijnen in Tongelre

Op 11 december 2016 start de nieuwe dienstregeling voor het openbaar vervoer. Vanaf die datum rijdt alleen buslijn 5 nog in Tongelre. Lijn 55 vervalt. Helaas betekent dit voor sommige bewoners van Tongelre dat zij verder moeten lopen naar  een bushalte.
Buslijnen in Tongelre

Waarom vervalt lijn 55?

Het aantal reizigers van lijn 5 en lijn 55 (de buslijnen in Tongelre) is te klein om beide lijnen te handhaven. Het combineren van de routes van lijn 5 en 55 bleek niet haalbaar. Uit het aantal in/uitstappers op stadslijn 5 en 55 blijkt lijn 5 de drukst bezette buslijn van Tongelre te zijn. Ook bereikt deze lijn een groter deel van Tongelre dan lijn 55. Daarom hebben we samen met de Provincie en Hermes gekozen om lijn 5 te behouden.

Actie van bewoners

Een werkgroep van bewoners heeft een handtekeningenactie gehouden voor het behoud van buslijn 55. Inmiddels zijn er twee overleggen geweest tussen deze werkgroep, vertegenwoordigers van provincie Noord-Brabant, busmaatschappij Hermes en gemeente Eindhoven. De bewonersgroep heeft aangegeven dat een deel van de gebruikers van buslijn 55 niet in staat is om verder te lopen en dat er een alternatief nodig is. Dat is echter niet op korte termijn te regelen.

Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden voor een ‘maatwerkbuslijn’ met een kleiner busje. Onderdeel van het onderzoek is om goed inzicht te krijgen in de vervoerswensen in de wijk. Daarom gaan we praten met vertegenwoordigers uit de wijken rond lijn 55. Zodra er meer bekend is over de maatwerklijn zullen we u hierover via dit blad informeren.

Alternatieven

Sommige inwoners van Tongelre moeten vanaf 11 december dus verder lopen naar een bushalte. Voor wie dat niet kan zijn alternatieven, namelijk de Taxbus en de Witte Raaf. Meer informatie hierover vindt u op: www.taxbus.nlen www.witteraafeindhoven.nl.

Meer informatie

Informatie over de nieuwe dienstregeling is te vinden op www.hermes.nl.

 

8 Email
Keywords : 

Related