×
 

Heeft u hulp of advies nodig ter voorbereiding op de herkeuring door het UWV?

Het UWV heeft onlangs aangegeven haast te gaan maken met het herkeuren van een grote groep van 20.000 arbeidsongeschikten. Nog dit jaar wordt de helft daarvan opnieuw beoordeeld. Het is belangrijk dat u goed voorbereid naar deze herkeuring gaat.
Heeft u hulp of advies nodig ter voorbereiding op de herkeuring door het UWV?

Het Steunpunt Uitkeringsgerechtigden Eindhoven geeft informatie, hulp en advies aan iedereen die te maken heeft met ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of bijstand.

Eén van de specifieke zaken waarbij wij al jarenlang hulp bieden is bij de herkeuring van arbeidsongeschikten door het UWV.

 

Onze hulp bestaat o.a. uit:

-       voorbereiding op het gesprek met de verzekeringsarts

hierbij krijgt u informatie hoe u het beste dat gesprek kunt aangaan; verder krijgt u een aantal tips zoals: schrijf uw dagindeling op en neem iemand mee

-       u krijgt een verslag van het gesprek met de verzekeringsarts thuis gestuurd; mocht u hierover vragen hebben, neem dan contact met ons op

-       voorbereiding op het gesprek met de arbeidsdeskundige

u wordt uitgelegd wat een arbeidsdeskundige doet met de gegevens die hij/zij van de verzekeringsarts heeft gekregen

-       u krijgt een verslag van het gesprek met de arbeidsdeskundige thuis gestuurd;

mocht u hierover vragen hebben, neem dan contact met ons op

-       tenslotte krijgt u een brief waarin de beslissing van het UWV staat; bent u het hier niet mee eens, neem dan tijdig contact met ons op zodat wij samen met u een zo goed mogelijk bezwaarschrift kunnen opstellen

-       indien u in het bezwaarschrift heeft aangegeven een hoorzitting te wensen, dan kunnen wij u daarop voorbereiden; wij vertellen u hoe een hoorzitting verloopt en wat u daarvan kunt verwachten.

 

Ons spreekuur is van maandag t/m donderdag van 9.30 uur tot 12.30 uur. Als u hiervan gebruik wilt maken dient u telefonisch een afspraak te maken. Het steunpunt is een dienstverlenende, onafhankelijke organisatie, die uitsluitend met vrijwilligers werkt. Er zijn dan ook géén kosten verbonden aan onze adviezen.

 

Kempensebaan 80

5613 JG Eindhoven

telefoon:         040-2455300 (ma. t/m do. 9.30 uur – 12.30 uur)

website:          www.steunpuntuitkeringen.nl

e-mail:            steunpuntuitkeringen@hetnet.nl

8 Email
Keywords : 

Related