×
 

Werkplaats financiën

Uit de cijfers blijkt dat steeds meer mensen hulp kunnen gebruiken om hun financiële situatie weer op orde te krijgen. Steeds meer mensen hebben financiële problemen. De wijkwerkers van Lumens zijn hierover in gesprek gegaan met enkele generalisten van wij-Eindhoven om te kijken wat we hier samen in kunnen betekenen. Al snel dachten we aan het opzetten van een werkplaats Financiën in Tongelre. In Gestel zijn ze in Juni gestart met de werkplaats Financiën en in deze korte tijd is gebleken dat deze voorziening door veel bewoners wordt bezocht en gewaardeerd.
Werkplaats financiën

De werkplaats is een gratis steunpunt voor Eindhovenaren met een (te) krappe beurs en voor mensen die door omstandigheden een forse terugval in hun inkomen hebben.

 

Bewoners kunnen hier met uiteenlopende vragen terecht over financiën en administratie. Daarbij kun je denken aan:

  • je financiële administratie,
  • (hulp bij) budgettering en wettelijke regelingen,
  • waar je recht op hebt, zoals toeslagen,
  • hulp bij het invullen van formulieren,
  • uitleg over een ambtelijke brief,
  • hoe je bijvoorbeeld omgaat met betalingsachterstand, het incassobureau of de deurwaarder,
  • enz..

 

Als de medewerker van de werkplaats bewoners niet verder kan helpen, leggen zij waar nodig contact met de juiste organisatie. En natuurlijk is er alle ruimte voor bewoners om hun hart te luchten over hun situatie.

 

De kracht van de werkplaats is dat deze grotendeels bemand wordt door ervaringsdeskundigen die zelf na veelvuldig zoeken hun weg hebben gevonden door het woud van regelgeving en wetten. Zij weten wat problemen en vragen op dit gebied met je kunnen doen en wat de gevolgen daarvan zijn. Maar zij hebben ook de weg weer gevonden naar een stabiele situatie en willen graag anderen die hier nog zoekende zijn hierin ondersteunen.

 

Werkplaats Financien  in Tongelre is vanaf 18 februari, open iedere donderdagmorgen tussen 10.00 – 12.00 uur, buurt infowinkel Doornakkers, Jozef Israëlslaan 2.

 

Werkplaats financiën in Gestel is open iedere dinsdagmorgen tussen 9.00 en 12.30 uur, buurt infowinkel O.O.G, Brucknerplein 3

8 Email
Keywords : 

Related

Werkplaats financien
Werkplaats financien
inloop spreekuur