×
 

Gebiedscoördinator

Uw gebiedscoördinator bij de gemeente Eindhoven is Yvonne Pessers. Hieronder stelt zij zich aan u voor.
Gebiedscoördinator

Wat kan ik als gebiedscoördinator voor u doen?

Mijn naam is Yvonne Pessers. Ik ben sinds januari 2017 de opvolger van Rob Hulsman en werk aan en voor een aantal buurten van onze stad als gebiedscoördinator van de gemeente Eindhoven. Ook voor de buurt waarin u woont: Woenselse Heide. Samen met u als bewoners en andere betrokkenen, wil ik bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid van uw buurt.

Aanspreekpunt

Als gebiedscoördinator ben ik namens de gemeente het eerste aanspreekpunt voor uw buurt. Voor zowel de bewoners(organisaties) en ondernemers als ook de Politie, welzijnsorganisaties, woningcorporaties, zorginstellingen, scholen, etc. Het gaat dan om onderwerpen die voor meerdere bewoners van belang zijn. Welke kansen liggen er volgens u? En hoe kunt u daar zelf aan bijdragen? Ik help u graag op weg.

U kunt me bellen op 040-238 4711 of mailen naar y.pessers@eindhoven.nl

Samenwerken en verbinden

Zonder samenwerking komen we niet ver. Daarom ben ik regelmatig in contact met de diverse betrokkenen bij de buurt. Het verbinden van al deze partijen is een belangrijk deel van mijn werk. Op die manier ontstaan korte lijntjes, kunnen we elkaar dus makkelijk vinden en voorkomen we dat we langs elkaar heen werken. Bovendien staan we samen een stuk sterker om tot oplossingen te komen.

 Oren en ogen

Ik ben namens de gemeente “de oren en de ogen in uw buurt” en geef uw en andere signalen aan de juiste mensen door. Dit kan gaan over verkeerssituaties, het groen, sociale problemen, ontmoeting, veiligheid, (jeugd)overlast, etc. Ik denk graag mee over bijvoorbeeld de bewonersparticipatie bij projecten, buurtpreventie, het opzetten van een overlegstructuur of een burenhulp-project als “Zorgzame Buurt”. Het stimuleren, enthousiasmeren en waarderen van mooie projecten die vanuit uw buurt tot stand komen, zie ik als één van mijn taken.

Meldingen openbare ruimte

Heeft u een melding met betrekking tot de openbare ruimte, zoals over zwerfafval, losliggende stoeptegels of kapotte bankjes en afvalbakken? Dan kunt u dit het beste op de volgende manier doorgeven aan de gemeente:

-    Gebruik de BuitenBeter-app (als u een smartphone heeft)

-    Ga naar onze website Eindhoven.nl/buitenbeter

-    Bel 14040 (algemene nummer gemeente)

Related