×
 

Vergaderingen

Contactpersonen/Straatcoordinatoren vergadering Woenselse Heide 

4x per jaar komen de leden van de Buurtpreventie bij elkaar om wijkgerelateerde zaken te bespreken. U mag ten alle tijde aansluiten, graag vooraf aanmelden bij de voorzitter Mieke Voll. Email: miekevoll@gmail.com 

Data CP vergaderingen in 2019: 

-Maandag 18 februari
-Maandag 27 mei
-Maandag 9  september
-Maandag 25 november

Tijdstip: 20.00 uur   Lokatie: wijkcentrum Heidehonk

 

Leefbaarheidsteam Woenselse Heide

Per 2015 zijn er geen LT vergaderingen meer. Dit was 4x per jaar. 

Maar sinds 2017 is er een Breed Buurtoverleg Woenselse Heide , dit vindt ongeveer maandelijks  plaats.

Dit is een overleggroep die bestaat uit vertegenwoordigers van de bewonersorganisaties (BuurtPreventie Woenselse Heide én In de Bergen), het vrijwilligersbestuur van wijkcentrum Heidehonk, actieve bewoners , vertegenwoordigers van de supermarkten én professionals die in de buurt werkzaam zijn: de gebiedscoördinator van de gemeente, de wijkagent, stadstoezicht, de consulenten van Woonbedrijf en Wooninc., de directeuren van de basisscholen en vertegenwoordigers van welzijns- -en zorginstellingen Buro Cement, WIJeindhoven, Eerdbrand, Rode Kruis, Zuidzorg, Archipel Thuis en B-Fysic.

In het Breed Buurtoverleg worden signalen, vragen en klachten uit de buurt gezamenlijk doorgesproken en worden daaruit voortvloeiende acties van de betrokken organisaties op elkaar afgestemd. Een samenwerkingsplatform waar de kansen om de leefbaarheid van de buurt te verbeteren, aangegrepen worden. Bewoners(organisaties) spelen daarin uiteraard een belangrijke rol.

Bewoners zijn altijd welkom om aan te schuiven. Neem daartoe contact op met Mieke Voll, voorzitter BPWH. Dit kan via mail miekevoll@gmail.nl of telefonisch: 040 2424472 

Met vriendelijke groet,

Mieke Voll
Voorzitter BPWH
Coördinator BPT WH 

 

Related